• head_banner

Օրգանական պարարտանյութի դետեկտորի գործնական նշանակությունը

Գյուղատնտեսական արտադրության արդիականացմամբ աստիճանաբար ի հայտ է եկել տարբեր պարարտանյութերի դերը, որոնց թվում հատկապես աչքի են ընկնում օրգանական պարարտանյութերը։Նախկինում ֆերմերները հակված էին պարարտանյութեր ընտրել՝ հիմնվելով դրանց համապարփակ սննդանյութերի պարունակության վրա՝ անտեսելով դրանց կայուն արդյունավետությունը:Այնուամենայնիվ, տնկման ժամանակակից գաղափարների հանրահռչակմամբ, ֆերմերները աստիճանաբար հասկացան, որ միայն պարարտանյութեր ընտրելով, որոնք կարող են բարձրացնել հողի բերրիությունը և պաշտպանել հողի միջավայրը, նրանք կարող են կայուն օգուտներ ստանալ:Դրա պատճառով օրգանական պարարտանյութերը դարձել են առաջին ընտրությունը:

Օրգանական պարարտանյութում պարունակվող հարուստ օրգանական նյութերը և տարբեր սննդանյութերը կարող են նպաստել հողում կայուն ագրեգատային կառուցվածքի ձևավորմանը՝ հողը դարձնելով չամրացված և բերրի:Միևնույն ժամանակ, օրգանական պարարտանյութը կարող է նաև ուժեղացնել հողի կարողությունը՝ պահպանելու ջուրը և պարարտանյութը, նվազեցնել սննդանյութերի կորուստը, պահպանել հողի պարարտանյութի արդյունավետությունը կայուն և բավարար և ապահովել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտադրության և եկամուտների ավելացում:Սակայն, քանի որ օրգանական պարարտանյութերի հումքի մեծ մասը որոշ բույսերի մնացորդներ են, կենդանական գոմաղբ և կենցաղային թափոններ և այլն, աղտոտման խնդիրն անխուսափելի է։Ուստի օրգանական պարարտանյութ կիրառելուց առաջ անհրաժեշտ է օգտագործել գործիք՝ այն փորձարկելու համար։

Օրգանական պարարտանյութի դետեկտորը կարող է չափել պարարտանյութի օրգանական նյութերը, հումինաթթուն, հետքի տարրերը և այլ բաղադրիչները և պատկերացնել բովանդակությունը՝ թույլ տալով ֆերմերներին ինտուիտիվ և պարզ կերպով հասկանալ պարարտանյութի սննդային արժեքը և տեղեկանք տրամադրել պարարտանյութի ժամանակին ճշգրտման համար: բեղմնավորման հարաբերակցության պլանը..Բացի այդ, գործիքի տվյալների բարձր ճշգրտության վերլուծության միջոցով հնարավոր է պարզել բուն պարարտանյութի որակը:Մի կողմից, այն ուղղորդում է ֆերմերներին ընտրել համապատասխան պարարտանյութեր և պաշտպանում է ֆերմերների՝ որպես սպառողների իրավունքներն ու շահերը.մյուս կողմից՝ խուսափում է գյուղատնտեսական ապրանքներն աղտոտող պարարտանյութերից։Մնացորդները սննդամթերքի անվտանգության խնդիրներ են առաջացնում և պաշտպանում մարդկանց առողջությունը։

պարարտանյութի դետեկտոր


Հրապարակման ժամանակը` 07-07-2022